Gaps Ikons

Metabolik –Bariatrik Cerrahi Sonucu Beslenme


Metabolik Cerrahi : Tip 2 diyabet hastalarını sindirim sistemi ameliyat yöntemleri kullanarak tedavi etmektir. Tip 2 diyabetin bilinen klasik tedavi birleşkesi eğitim, diyet, aktivite ve ilaç kullanımıdır.


Fakat tüm bu tedavilere rağmen hastalık bazen ilerleyici olabilir, insülin kullanımına rağmen istenilen sonuçlar alınamaz. Tip 2 de sadece hormonal değil çevresel ve sinirsel faktörlerde etkilidir. Bu durumda Metabolik Cerrahi etkili bir tedavi alternatifi olarak düşünülür. Tip 2 hastalarda vücudun üretebildiği insülini kullanmasını sağlamak operasyonun özüdür. Bariatrik cerrahiden farklı olarak, Tip 2 diyabet ve matabolik bozuklukların düzeltilmesi esastır.

Bariatrik Cerrahi yani obezite cerrahisinde ise amaç sadece kilo vermektir. Sonrasındaki beslenme eğitiminin amacı;

1- Besin seçiminin nasıl olması gerektiği

2-Besin ögelerinin (protein, karbohidrat, yağ) dengesi

3-Besinlerde uygulanan pişirme yöntemleri ve uygulamalar (parçalama, ezme süzme gibi)

4- Öğün aralıkları-öğün planlama-birlikte tüketilemeyen besinler

5-Vitamin, mineral takviyeleri

Blog resim

Blog


Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır.


Tüm Blog Yazıları